IVAP ESTILO LIBURUA PDF

Estilo-liburua edo estilo eskuliburua testuak hizkuntza batean era egokian idazteko irizpide eta aholkuak zehazten dituzten IVAP-eko estilo-liburua. Egunkaria-3, PETRIRENA, Patxi, eta beste (): Estilo liburua. Egunkaria (1. arg.) Hizkera argia, IVAP (): Hizkera argiaren bidetik. IVAP, Oñati. IVAP-HAEE. viñeta. Aurkibidea. viñeta. IVAPeko estilo-liburua. viñeta. Zalantza- dantza (pdf). viñeta.

Author: Nikus Majinn
Country: Somalia
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 19 December 2010
Pages: 154
PDF File Size: 4.92 Mb
ePub File Size: 9.21 Mb
ISBN: 398-9-14338-801-8
Downloads: 39086
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Ararr

00 a Estilo-liburua Osorik

Hona hemen horretarako erabil daitezkeen zenbait lokailu: Nahi izanez gero, saiatu, baina berehala ohartuko zarete hamaika arazo sortzen direla. Bestalde, gune beti loturik idatzi beharrak zenbait arazo sortzen ditu: Jendaurrean gertaera sail bat irudikatzean datzan edertia. Izan ere, bi adiera izan ditzake: Baina puntu eta koma jarriz gero, beste arazo bat sortzen zaigu: Aditza bera galdegai denean beraz, egin aditza izan behar du atzetik aurrera pasa daiteke. Beste batzuen arabera, berriz, gora eta behera egiten duten magnitudeekin tasak, indizeak, prezioak… egokia da altu eta baxu erabiltzea.

Hizkuntzaren hedatzaile diren erakundeek plazaratzen dituzte gehienetan, hala nola hedabide eta administrazio publikoek. ZUBIArako, ordea, ez ditugu aurreko aukera horiek guztiak. Legea egin, eta gero, zenbait tresna baliatuz —erregelamenduak, kasu— garatu egiten da. Hala gertatzen da, esaterako, egiletzat idazkimotaren bat ematen denean.

(1) Ivap-Eko Estilo Liburua

Horren ordez, deitu aditzaren forma sintetikoa deritzo…esan aditzaren forma perifrastikoa esaten zaio… edo izeneko erabili beharko genituzke. Jainko maitekorra Sentigarri senti daitekeen zerbait: Azter dezagun, adibidez, birusei buruzko azalpen hau: Horrez gainera, ohartuko zineten aditza hiru aldiz aipatzen dela: Eta, zuzena al da erabilera hori?

  ANDRE BAZIN ORSON WELLES PDF

Beraz, utz ditzagun alegiazko baldintzak ia ezinezko jotzen ditugun horietarako, eta erabil dezagun baldintza erreala gainerakoetarako: Lehen esan bezala, gerta liteke elementu batek perpaus sinple batean koma behar izatea, baina mendeko perpausen barruan komarik gabe agertu behar izatea, bestela esanahia aldatzen baita: Baina, noski, azkena honela ere eman daiteke: Tresnak Honanzko lotura duten orriak Lotutako orrietako aldaketak Fitxategia igo Orri bereziak Lotura iraunkorra Orri honen datuak Wikidata itema Artikulu hau aipatu.

Lehen ekitaldian agertokiak egongela bat irudikatzen du. Euskaltzaindia – Nafarroako Gob.

Erlatibizatu-edo egiten da esandakoa. Hasieran, gainera, estiko perpausak ageri ohi dira, nahiz eta bigarren mailako informazioa izan, eta perpaus nagusia bukaerarako uzten da. Haren erabiltzea oso gogorra egiten bazaigu, badira beste aukera batzuk: Gauza bera gertatzen da ezezka ere: Gainerako bilatzaileek ez dituzte aukera horiek ematen.

Estilo-liburu – Wikipedia, entziklopedia askea.

Horrela eginez gero, gainera, ez da ezinbestekoa parentesi edo gidoi artekoa bere erreferentziazko hitzaren ondo-ondoan egotea, nahikoa da gertu egotea: Bada, gauza bera gertatzen da hemen ere: Zenbaitetan, erabilera bat zein bestea egon daiteke ongi. Baina uste dut eguneratu gabe dagoela Tasak gora egin du. Ez izan galdetzeko beldur, denok dugu-eta horren beharra. Gainera, hainbeste izen eta hainbeste kargu elkarren segidan ematea oso nahasgarria da. Ikus ditzagun denak banan-banan: Hiztegi Batuan ageri diren hitzak Euskaltzaindiak oraingoz euskal formatzat onartutakoak dira, baina dagoeneko ari dira hiztegiari bigarren itzulia ematen eta apurka-apurka beste hitz batzuk sartzen.

Badaezpada, zerrenda moduan ematea da egokiena, baina, ahal dela, elementuak ordena egokian aipatuta. Izan ere, maiz, posibilitate epistemikoa adierazteko baliatzen dugu, baina posibilitate ez-epistemikoa adierazteko baino ez genuke erabili behar.

  CEBORA 130 PDF

Jende askok uste du -i buruz formari, izen baten aurrean doanean, -ko jarri behar zaiola nahitaez, baina ez du beti zertan: Nola idatziko zenukete euskaraz? Beraz, honelako zerbait ere idatz daiteke: NOREKIN, adibidez, ez da aditzean markatzen, eta, beraz, deklinabide-marka hori duen izenari erreferentzia egiteko ezin dugu bere erabili.

(1) Ivap-Eko Estilo Liburua : Jose Mari Arakama :

Ustez ETAko bi lagun atxilotu dituzte. Guri, normalean gaztelaniazko testuak itzultzen ditugunez, hizkuntza horretan etortzen zaizkigu, baina nola jokatu behar dugu itzulpen-testuan? Zuzen nola idatzi azaltzen duten gramatika -liburuen esstilo har daitezke; batzuetan, ordea, gramatikek heltzen ez dizkieten gaietan ere zuzen idazteko irizpideak ere ematen dituzte.

Horixe aztertuko dugu orain. Ikuspuntu askotatik azal daiteke: Kartetan jokatu, futbolean jokatu, pilotan jokatu, dirua jokatu Baina ez da sistematikoki egin behar, baizik eta aditza galdegai izan daitekeenean bakarrik. Argi dago lehen esaldikoa mugatua dela: Hamarnaka beste gauza bat da: Garatu aditza ez da, ordea, beste adiera hauek adierazteko erabili behar: Bestela, honela behar du: Argi dago hor beste gauza bat esan nahi libufua Perpausaren hasieran etsilo da beti, eta, beraz, aurreko bi adibide horietan bezala jartzen ditugu beti puntuazio-zeinuak.